11. Rapportage

11. Rapportage

TopTouch maakt de Z-rapporten als een PDF. Dagelijks en automatisch eenmaal per maand met alle gegevens die een accountant nodig heeft. De rapporten zijn beschikbaar in de backoffice. Om kosten en milieu te besparen worden de rapporten niet afgedrukt op de TopTouch POS maar automatisch verstuurd. De rapporten kunnen we ingezien worden op de kassa.