7. Korreksjoner

7. Korreksjoner

Det er mulig å korrigere i en transaksjon eller ordre mot eksisterende artikkel slik at de fjernes fra kontoene. Det er også funksjon for tilbakebetaling, betalingsjusteringer og sletting av en hel transaksjon