6. Gulvplan/bordkart

6. Gulvplan/bordkart

Det er mulig å legge inn en visuell plan eller en skjematisk oversikt over lokalet som bakgrunn. Ordrene som opprettes ved bruk av bord får et bord nummer og kan plasseres i bordkartet.
Ved bruk av en slik plan kan du benytte flere funksjoner.