13. Produksjon skriveren

13. Produksjon skriveren

Når en artikkel er registrert i en transaksjon, er det mulig å sende den til en kjøkken eller produksjon skriver.
I tillegg til artiklene er det også mulig å legge til meldinger i transaksjonen eller på bestemt artikler.