11. Rapporter

11. Rapporter

TopTouch tilbyr Z-rapporter som PDF. Pr. dag og automatisk en gang per måned får regnskapsfører alle nødvendige salgsdata. Rapportene finnes i backoffice. For å spare kostnader og miljøet vil ikke rapportene kunne skrives ut fra TopTouch POS.