2. Register refund article and add new articles to transaction

2. Registreer restitutieartikel en voeg nieuwe artikelen toe aan een transactie

Oefening: Druk op de knop voor retour en selecteer het artikel dat men retourneert. Druk op de C - button om de retour functie te stoppen en een nieuw artikel aan de transactie toe te voegen.